DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ FEDERASYONU

  DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ FEDERASYONU

Highslide JS   

Kamuoyuna ithafen.
Tarihçesi Türklerin Orta Asya’dan çıkışına dayanan kültürel mirasımız geleneksel festival amaçlı deve güreşleri Aydın ili başta olmak üzere Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla illeri ve ilçelerinde yapılmaktadır. Geleneksel olarak yapılan deve güreşleriyle ilgili yapılan araştırmalar sonucunda Yukarıda belirtilen il ve ilçelerde 40 adet Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneğinin aldığı kararla Ülke genelinde faaliyet gösterilmesi için merkezi Aydın olan “Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu” (DEGÜF) 2012 yılı Aralık ayında kurulmuştur.
Federasyonumuz öncelik olarak Geleneksel deve güreşlerinin Kanunlar kapsamında yapılması, hayvan haklarının gözetilmesi ve deve güreşlerinin tüm bölge ve yerleşim birimlerinde aynı şekil, esas ve statü içinde yapılması için 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları koruma kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Avrupa Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde deve güreşleri yönetmeliği Hazırlamıştır. Hazırlanan yönetmelik Aydın Valiliği Dernekler İl Müdürlüğünce incelenmiş ve ekli yazı ile tasdik edilerek 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre sekretaryası T.C. Orman ve Su İşleri Müdürlüğünce yapıldığından Aydın İl Hayvanları Koruma Kuruluna havale edilmiştir. Adı geçen kurulun gündem maddeleri içine alınarak 12.02.2014 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
Bugün Ülkemizde 9 ilde gerçekleşen deve güreşlerinin ekonomiye olan katkısı azımsanmayacak kadar yüksek olmakla beraber birçok kişiye de istihdam yaratmaktadır. İzleyici açısından ise bir deve güreşi 2000 ila 30000 kişi tarafından izlenmektedir. Böylesine geniş kitlelere hitap eden deve güreşlerini vahşet olarak nitelendirenlerin hayvanları koruma adı altında bu kültürü yok etmeye çalışması Türk kültürüne yapılan en büyük ihanettir. Vatandaşlarımızın Milli, dini ve kültürel etkinliklere iştirak etmesi, toplumsal motivasyonun güçlendirilmesi adına herkesin bir arada olduğu birlik ve beraberliğin, en güzel örneğidir.
DEGÜF olarak develerimizin sağlığı, refahı ve nasıl besleneceğine kadar 2012 yılından beri düzenli olarak Sempozyum, panel ve toplantılarla deve sahiplerine bilgilendirme yapmaktayız. Burada amacımız Develeri kısırlaştırmak değil, Develerin daha uzun süre sağlıklı bir şekilde yaşamalarını üremelerinin sağlıklı bir şekilde idame ettirmeleridir. Ayrıca deve güreşlerinde 3 orta hakem, 6 masa hakemi, 14 ayırıcı, 2 saha komiseri, 2 ağız bağcı, 1 ağız bağı kontrolcüsü olmak üzere toplam da 28 kişi görev almakta ayrıca 2 adet gözlemcide görevlileri denetlemekte güreşi gözlemleyip rapor etmektedir. Bir deve güreşinde, deve güreşi tertip edilen yerde Nakliyeci, Otelci, kahveci, lokantacının gibi birçok esnafın maddi gelir elde etmesinin yanı sıra, deve güreşinden elde edilen gelirle de Hastane, Okul, Camii, İçme suyu, Kimsesiz çocuklar, Lösev, Mehmetçik vakfı başta olmak üzere bir çok kuruma maddi yardımın yapıldığından HAYTAP haberdarmıdır? Şuana kadar HAYTAP hangi sosyal etkinliğin içinde yer almış, elde ettiği gelir ile hangi, kişiye ya da kurumlara destek olmuştur? Böylesine önemli konularda çamur at izi kalsın mantığı ile hareket eden sırf kendi egoları için konuşan HAYTAP yetkililerinin hiçbir kararı bizler için önem arz etmemektedir.
HAYTAP hiçbir inceleme yapmadan, araştırmadan, deve güreşlerini sadece hayvanlara eziyet zannetmektedir. Ağızından çıkan kızgınlık belirtisi olan köpüğü korktuğu için çıktığını zanneden bir zihniyetin deve güreşlerini anlamasını beklememiz bir bebekten konuşmasını beklememizden farkı yoktur. Deve en medeni hayvandır. Koloni halinde yaşayan hayvanların neredeyse tamamında çiftleşme için ölümcül derecede kavga ederlerken develer güreşerek bu dürtüyü ortaya çıkarmaktadır. Sahalarda zorla deve güreştirilemez zaten güreşi istemeyen deve kaçar. Kaçan 1 tonluk bir hayvanı insan gücü ile tutmaya çalışmakta fizik kurallarına aykırıdr.
.. HAYTAP olan bitenden habersiz Hayvanları savunduğunu sanmaktadır. Hayvanları korumak onları sadece beslemekten geçmez başlarına gelebilecek olan tüm somut olaylardan da sorumlu olmaktır. Bugüne Kadar hiçbir hayvan hakları temsilcilerinin Hayvanat bahçelerini, Türkiye Jokey kulübünü, Avcılar kulüplerini, Sirkleri boykot ettiklerini görmedik. Böylesine amaçsız savruk bir şekilde ev hayvanlarından başka hayvanlarını savunmayan, Nesli tükenmekte olan hayvanlar hakkında en ufak bir araştırma yapmayıp Proje geliştirmeyen, Hayvan hakları temsilcilerinin doğal ortamlarından daha iyi bakılan develere sahip çıkmaya çalışmaları bizleri güldürmekten öteye gidememiştir.
Devesinin sağlığı için kendi sağlığını hiçe sayarak devesine özen gösteren deve sahibi kişilere de atmadıkları iftirada kalmamıştır. 2014 yılında deve güreşlerinde bahis oynatma hakkı kanunlarla mümkün olduğu halde bahis, kumar gibi gelire sebep olacak oyunlar DEGÜF tarafından yasaklanarak deve güreşleri yönetmeliği hükümleri arasına alınmıştır. Oysaki hayvan hakları temsilcileri deve güreşlerinde bahis oynandığı yönünde açıklama yapmışlar TJK hakkında ise en ufak bir cümle kurmayarak kanunlardan da bir haber olduklarını gözler önüne sermektedir.
“HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Esin Önder’in 28.03.2018 Tarihli Yeni asır gazetesine vermiş olduğu röportajda ” O zaman hayvanı kısırlaştırsınlar" açıklamasının Avrupa hayvan hakları evrensel beyannamesi 4. Madde 1. Bendi hükümleri ve aynı zamanda 5199 sayılı Hayvanları koruma kanunu 5. Maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği yadsınamaz bir gerçektir. Gerçek şu ki bırakın hayvanların sağlığını üremesine bile müsaade etmeyen zihniyetin nasıl hayvan haklarını savunacağını hayretler içerisinde karşılamaktayız.
Bizim nazarımızda hayvan haklarını savunan her kim olursa daima yanında olacağımızdan kimse şüphe etmemelidir. Ancak olmayan şeyleri var olarak kabul eden, yalan beyan veren, iftira atan, durumdan pay çıkararak deve güreşlerini ve federasyonumuzu zedeleyecek açıklamalarda bulunan herkesin karşısında durup, hukuki mücadelemizi sürdürmekten kimse bizi alıkoyamaz.
DEGÜF GENEL SEKRETERİ
MEVLÜT TOKER

Facebook'ta Paylaş