DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ FEDERASYONU

  DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ FEDERASYONU

Çok saygı değer deve güreşi camiası.
18.11.2018 Pazar günü başlayacak olan 2018-2019 DEGÜF deve güreşleri Sezonu tüm deve sahibi arkadaşlarımı başta olmak üzere, savranlarımıza, havutçularımıza, saraçlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun.
Y2018-2019 DEGÜF deve güreşi sezon uygulanan kurallar aynen devam edecek olup yeni sezonda uyulması gereken kurallar tekrar edilmesi ihtiyacı duyulmuştur.
1. Çomak sopa vb. Şeylerle saha içine girilmemesi
2. Develerin ağız bağı iplerine ip takılarak güreştirilmemesi yada ağız bağı iplerine müdahele edilmemesi(ip yular takılarak güreştirilmesi)
3. Develer bağda yatarken ip yada elle develere temas edilmemesi
4. Saha içinde sigara içilmemesi
5. Saha içine alkollü girilmemesi
6. Saha içerisine bir devenin başında 2 1(zaruri haller halinde 1) girilmesi
7. Görevlilere ve DEGÜF deve güreşleri yönetmenliğine uygun hareket edilmesi
8. Güreş sahalarına zamanında iştirak edilmesi ve güreşe katılmayacak olan devenin 24 saat öncesinden komiteye bildirilmesi gibi kurallara uyulması gerekmektedir.
9. Güreş düzenleyecek olan komitelerin her hafta çarşamba günü saat 16.00 ya kadar görevli listelerini Degüf genel sekreterliğine bildirmeleri
10. Deve güreşi sözleşmesi imzalayarak kasıtlı olarak imza verilen yere katılmayarak komitenin izni haricinde komitenin zor durumda bırakılmaması
Yukarıda yazılı olan konulara riayet etmeyen deve sahibi ve savranlara DEGÜF disiplin yönetmenliği hükümleri yanısıra 5199 sayılı kanununun ceza hükümlerinin uygulanması için il hayvanları koruma kurullarına üst yazı İle bilgilendirilme yapılacak ve cezai müeyyide almaları sağlanacaktır.
DEGÜF olarak birinci hedefimiz deve güreşlerimizin yazılı kurallar çerçevesinde yapılarak zarar görmemesini sağlamaktır. DEGÜF olarak asıl amacımız insanlara zorluk çıkarmak değil, bilakis doğabilecek konulara karşı deve ile hemahenk olan herkesi gerek kanunlara gerekse 3. Kişilere karşı korumaktır.

DEGÜF YÖNETİM KURULU

www.deguf.org internet sitesi
@devecilerinsesi Twitter
@D.E.G.U.F instagram
@devecilik kültürü ve deve güreşleri Federasyonu Facebook
Hesaplarından DEGÜF ü takip edebilirsiniz.
Facebook'ta Paylaş